Kim_mo_01
  Home
Over Stichting
Nieuws
Steun Stichting
Contact
Kim_mo_03  
 

Ieder kind hoort onbezorgd te kunnen bewegen!

 Stichting Kinderen en Mobiliteit ondersteunt juist díe kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.

Stichting Kinderen en Mobiliteit (K!M&MO) is een goede doelen-stichting. K!M&MO haalt haar opbrengsten uit het geld dat zij ontvangt van vereniging Logistiek management (vLm). vLm organiseert jaarlijks de uitreiking van de Nederlandse Logistiek Prijs. Het geld dat bij deze uitreiking wordt opgehaald, gebruikt K!M&MO om kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking de kans te geven zo volwaardig mogelijk te functioneren in de maatschappij. Het gaat hier dan met name om het financieren en organiseren van mobiliteitsverbeteringen. Mobiliteitsverbeteringen voor of door logistiek. Stichting K!M&MO is dus niet afhankelijk van incidentele giften.

Eind 2008 is de oprichting van K!M&MO begonnen met het inventariseren van alle benodigdheden voor een stichting en in het begin van het daaropvolgende jaar zijn er gesprekken geweest met potentiële bestuursleden. In tweede kwartaal van 2009 is er een bestuur aangesteld met daarin een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij hebben om verschillende redenen affiniteit met kinderen en logistiek. Mede door hun werkervaring in de logistieke sector.

Op 1 maart 2010 zijn de statuten ondertekend en is K!M&MO eindelijk officieel! Op dit moment worden verschillende projecten bekeken en beoordeeld. Verder is K!M&MO altijd op zoek naar nieuwe en interessante projecten.  Dus bent u bekend met een project dat een financieel steuntje in de rug zou kunnen gebruiken? Ga dan naar 'Projecten aanmelden'.

Check regelmatig deze website om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen!

 

 
gif_kim_mo      
Copyright © Stichting K!M & MO 2012 | Signaalrood 60 | 2718 SG Zoetermeer | 079-3300250